Hội Thánh Truyền Giáo Phúc Âm

Không chỉ là một nhà thờ, mà là một mái ấm gia đình yêu thương trong Chúa. Khải tượng của chúng tôi là cùng nhau xây dựng đời sống đắc thắng trong danh Chúa Jesus Christ, kết nối những người tin Chúa có đồng một tâm tình, mục đích, và khải tượng để mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời qua sứ mạng rao giảng Tin Lành cho cộng đồng người Việt tại thành phố Portland, Oregon.

"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất"   (Công Vụ 1:8)                                 

THƯ VIỆN TIN LÀNH

 CÁC MỤC VỤ

TRẠI HÈ GIA ĐÌNH