Các Mục Vụ Trong Hội Thánh"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng đụng, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (1 Cô-rinh-tô 15:58)