Ban Tráng Niên

Adult Ministry


Chúng tôi theo đuổi và sống cộng đồng, lấy phúc âm làm trung tâm thông qua Nhóm Tráng Niên. Nhóm được kết nối bởi những người đàn ông và phụ nữ từ mọi thế hệ của cuộc sống. Nhóm Tráng Niên gặp nhau vào mỗi tôi thứ Sáu để thông công, chăm sóc, cầu nguyện, chia sẻ những câu chuyện và học Lời Chúa. Chúng tôi cùng dự một bữa ăn nhẹ và trà bánh với nhau. Sau đó có thời giờ để làm chứng cá nhân và có lời chia sẻ ngắn từ kinh thánh và sau đó cầu nguyện cho các nhu cầu của nhau. Đây là nơi chúng tôi lắng nghe và đề cao nhu cầu của những người khác hơn bản thân mình. Không có ai trong chúng tôi là hoàn hảo và chúng tôi không mong đợi sự hoàn hảo. Bầu không khí của buổi nhóm này thích hợp cho những người mới để làm quen với sự nhóm lại của hội thánh.

MỤC TIÊU: Chia sẻ, ủng hộ, và khích lệ lẫn nhau trong hành trình của đời sống.