Children Ministry


Có Lớp Dạy Cho Các Em Trong Giờ Thờ Phượng Chúa Nhật

1. Lớp Ấu Nhi (Từ 1-5 tuổi)


2. Lớp Thiếu Nhi (Từ 6-11 tuổi)


3. Lớp Thiếu Niên (Từ 12-17 tuổi)