Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Phúc Âm

Vietnamese Outreach Gospel Church

2700 SE 67th Ave. Portland, OR 97236

Tel. (503) 781-4972  

 Email: tgpavn@gmail.com

Visit Us