Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần

Wednesday:   Nhóm Cầu Nguyện  (7:30p-8:30p)

FridayNhóm Thanh Niên (7:30p-9:00p)

Saturday: Tập Nhạc (8:00p-9:00p)

Sunday Service: Thờ Phượng  (12:30p-2:00p)
SỰ KIỆN HỘI THÁNH

Các sự kiện sắp diễn ra