Nhóm Nối Kết


"Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, 

tức những người được gọi theo mục đích của Ngài."

Rô-ma 8:28


NHÓM TRÁNG NIÊN

Chúng tôi theo đuổi và sống cộng đồng lấy phúc âm làm trọng tâm. Nhóm được kết nối bởi những người đàn ông và phụ nữ từ mọi thế hệ của cuộc sống. Nhóm gặp nhau vào mỗi thứ Bảy cuối tháng để cầu nguyện cho các nhu cầu của nhau, chia sẻ những câu chuyện và học Lời Chúa, sau đó cùng dự một bữa ăn nhẹ và trà bánh với nhau. Đây là nơi chúng tôi lắng nghe và đề cao nhu cầu của những người khác hơn bản thân mình. Không có ai trong chúng tôi là hoàn hảo và chúng tôi không mong đợi sự hoàn hảo. Bầu không khí của buổi nhóm này thích hợp cho những người mới để làm quen với sự nhóm lại của hội thánh.

MỤC TIÊU:   Chia sẻ, ủng hộ, và khích lệ lẫn nhau trong hành trình của đời sống theo Chúa.

Trưởng Ban: Thầy Nghĩa Hoàng